แหวนพลอยนพเก้า คืออัญมณีสำคัญทั้ง 9 ชนิด ได้แก่ เพชร และพลอยอีก 8 ชนิด คือ ทับทิม มรกต บุษราคัม ไพลิน มุกดาหาร โกเมน เพทาย และ ไพฑูรย์รวมเรียกว่า นพเก้า
ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ถือเป็นของสูง ตามความเชื่อโบราณ อัญมณีแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติมงคลจะป้องกันภัยอันตรายได้ หากผู้ใดมีไว้ครอบครอง เท่ากับมีศิริมงคลติดตัว ทำให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวย มั่งคั่ง โชคลาภ อีกทั้งยังมีพลังช่วยรักษาโรคภัยอีกด้วยค่ะ